SR EN ISO/IEC 27000:2017

Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Sisteme de management al securităţii informaţiei. Privire de ansamblu şi vocabular

153,69 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 31.07.2017
Data anulării : 29.05.2020
Număr de pagini : 46
ICS : 01.040.35 Tehnologia informatiei (Vocabulare),03.100.70 Sisteme de management,35.030 Securitatea IT
Comitet tehnic : 208 - Tehnici de securitate în informatică

Relaţii cu alte standarde: