SR EN ISO 12947-2:2017

Materiale textile. Determinarea rezistenţei la abraziune a ţesăturilor prin metoda Martindale. Partea 2: Determinarea deteriorării epruvetei

Standardul descrie procedura de determinare a deteriorării unei epruvete (punctul final al încercării) prin inspecţie la intervale fixe şi se aplică la toate materialele textile, inclusiv cele neţesute, cu excepţia materialelor la care specificaţia indică performanţa finală corespunzătoare duratei de viaţă scăzute cauzate de abraziune.

115,39 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 31.05.2017
Număr de pagini : 22
ICS : 59.080.30 Tesaturi din textile
Comitet tehnic : 103 - Textile

Relaţii cu alte standarde: