SR EN ISO 12947-2:2002/AC:2006

Materiale textile. Determinarea rezistentei la abraziune a ţesăturilor prin metoda Martindale. Partea 2: Determinarea deteriorării epruvetei

Erata modifică articolul 6 şi paragrafele 7.4.1, 7.4.3 şi 7.4.4 din EN ISO 12947-2:1998.

81,72 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 31.10.2006
Data publicării : 02.11.2006
Data anulării : 31.05.2017
Număr de pagini : 6
ICS : 59.080.30 Tesaturi din textile
Comitet tehnic : 103 - Textile

Relaţii cu alte standarde: