SR EN ISO 12947-1:2002

Materiale textile. Determinarea rezistenţei la abraziune a materialelor textile prin metoda Martindale. Partea 1: Aparat de încercare la abraziune Martindale

Standardul stabileşte cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească aparatul de încercat Martindale şi materialele auxiliare folosite în metodele de încercare,, menţionate în părţile de la 2 până la 4 ale ISO 12947, pentru determinarea rezistenţei la abraziune a materialelor textile.

121,34 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 28.02.2002
Data publicării : 01.03.2002
Număr de pagini : 24
ICS : 59.080.30 Tesaturi din textile
Comitet tehnic : 103 - Textile

Relaţii cu alte standarde: