SR ISO 15384:2015

Îmbrăcăminte de protecţie pentru pompieri. Metode de încercare de laborator şi cerinţe de performanţă pentru îmbrăcămintea purtată în timpul luptei împotriva focului în spaţii acoperite de vegetaţie

Acest standard specifică metodele de încercare şi cerinţele minime de performanţă pentru îmbrăcămintea de protecţie destinată a fi utilizată pe durata luptei împotriva focului în spaţii acoperite de vegetaţie şi activităţi asociate. Această îmbrăcăminte nu este destinată a asigura protecţie în caz de înconjurare cu foc. Acest standard se aplică la proiectarea generală a îmbrăcămintei, nivelurilor de performanţă minimale ale materialelor constitutive şi metodelor de încercare care permit determinarea acestor niveluri.

105,49 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 14.12.2015
Data anulării : 29.05.2020
Număr de pagini : 18
ICS : 13.340.10 Îmbracaminte de protectie
Comitet tehnic : 227 - Mijloace individuale de protecţie

Relaţii cu alte standarde: