SR EN ISO 3758:2012

Materiale textile. Cod de etichetare de întreţinere cu ajutorul simbolurilor

Standardul stabileşte un sistem de simboluri grafice destinate utilizării în marcarea articolelor textile şi furnizării de informaţii referitoare la cel mai sever tratament care nu cauzează deteriorări ireversibile ale articolului textil în timpul procesului de întreţinere. Standardul specifică utilizarea acestor simboluri la etichetarea de întreţinere.

162,60 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 28.09.2012
Data anulării : 30.06.2024
Număr de pagini : 30
ICS : 59.080.01 Textile în general
Comitet tehnic : 103 - Textile

Relaţii cu alte standarde: