SR EN ISO 3071:2006

Materiale textile. Determinarea pH-lui extractului apos

Acest standard internaţional stabileşte metoda de determinare a valorii pH-ului extractului apos al materialelor textile. Această metodă se aplică materialelor textile sub orice formă.

93,61 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 25.09.2006
Data publicării : 27.09.2006
Data anulării : 30.04.2020
Număr de pagini : 12
ICS : 59.080.01 Textile în general
Comitet tehnic : 103 - Textile

Relaţii cu alte standarde: