SR EN 1179:2006

Zinc şi aliaje de zinc. Zinc primar

Acest standard specifică stabileşte modul de simbolizare, compoziţia chimică, marcarea şi alte condiţii pentru zinc primar. Mărcile de zinc menţionate în acest standard sunt cele comercializate pe piaţa internaţională.

100,82 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 25.05.2006
Data publicării : 27.05.2006
Număr de pagini : 10
ICS : 77.120.60 Plumb, zinc, staniu si aliajele lor
Comitet tehnic : 171 - Metale neferoase şi aliajele acestora

Relaţii cu alte standarde: