SR EN 12441-3:2002

Zinc şi aliaje de zinc. Analiză chimică. Partea 3: Determinarea conţinutului de plumb, cadmiu şi cupru. Metoda prin spectrometrie de absorbţie atomică în flacără

Standardul stabileste metoda prin spectrometrie de absorbtie atomica în flacara pentru determinarea continuturilor de plumb, cadmiu si cupru aplicabil produselor specificate în EN 988, EN 1179, EN 1774, EN 12844 si pr.EN 13283. Continuturile care se pot determina sunt cuprinse între 0,005% si 2,5% pentru plumb, între 0,0005% si 0,3% pentru cadmiu si între 0,0005% si 4% pentru cupru

92,39 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 23.09.2002
Data publicării : 24.09.2002
Număr de pagini : 16
ICS : 77.040.30 Analize chimice ale metalelor,77.120.60 Plumb, zinc, staniu si aliajele lor
Comitet tehnic : 171 - Metale neferoase şi aliajele acestora

Relaţii cu alte standarde: