SR EN 12441-6:2003

Zinc şi aliaje de zinc. Analiză chimică. Partea 6: Determinarea conţinutului de aluminiu şi de fier. Metodă spectrometrică de absorbţie atomică în flacără

Standardul stabileste metoda de determinare prin spectrometrie de absorbtie atomica în flacara a continutului de aluminiu si de fier din zinc si din aliajele de zinc. Standardul se aplica produselor specificate în standardele EN 988, EN 1179, EN 12844 si EN 13263. Aceasta metoda se aplica pentru determinarea continutului (fractiilor masice) de fier cuprinse de la 0,001 % pâna la 0,5 % si a continutului de aluminiu de la 0,005 % pâna la 0,5 %.

88,79 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 30.09.2003
Data publicării : 08.01.2004
Număr de pagini : 14
ICS : 77.040.30 Analize chimice ale metalelor,77.120.60 Plumb, zinc, staniu si aliajele lor
Comitet tehnic : 171 - Metale neferoase şi aliajele acestora