SR EN ISO 7899-2:2002

Calitatea apei. Identificare şi numărare a enterococilor intestinali. Partea 2: Metoda prin filtrare pe membrană

Acest standard stabileşte o metodă pentru identificarea şi numărarea enterococilor intestinali prin metoda filtrării pe membrană. Metoda se aplică, în special, pentru examinarea apei potabile, apei din bazinele de înot şi altor ape curate sau dezinfectate. Metoda se poate aplica tuturor tipurilor de ape cu excepţia celor cu un conţinut mare de suspensii sau cu microorganisme interferente.

123,91 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 23.09.2002
Data publicării : 24.09.2002
Număr de pagini : 16
ICS : 07.100.01 Microbiologie în general
Comitet tehnic : 52 - Calitatea apei

Relaţii cu alte standarde: