SR EN ISO 472:2013

Materiale plastice. Vocabular

Prezentul standard internațional definește termenii utilizați în industria materialelor plastice, inclusiv termenii și definițiile care apar în standardele din domeniul materialelor plastice (ale ISO/TC 61), precum și termenii și definițiile generale ale științei polimerilor utilizate în toate aspectele tehnologiei materialelor plastice.

367,01 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 31.07.2013
Număr de pagini : 142
ICS : 01.040.83 Industria cauciucului si a materialelor plastice. (Vocabulare),83.080.01 Materiale plastice, în general
Comitet tehnic : 108 - Materiale plastice şi cauciuc, metode de analiză şi produse

Relaţii cu alte standarde: