SR ISO 30400:2023

Managementul resurselor umane. Vocabular

Acest document definește termenii utilizați în standardele pentru managementul resurselor umane. Această a doua ediție anulează și înlocuiește prima ediție, SR ISO 30400:2019, care a fost revizuită tehnic. Principalele modificări sunt următoarele: - includerea de noi termeni și definiții; - eliminarea unui număr mic de termeni și definiții care au fost înlocuite sau nu mai sunt actuale; - mutarea unui număr mic de termeni și definiții în paragrafele corespunzătoare. Acest document a fost elaborat pentru a menține consecvența și a facilita o înțelegere comună a vocabularului fundamental din standardele pentru managementul resurselor umane. Acest document este destinat a fi utilizat de către: - profesioniști din domeniul resurselor umane; - cadre universitare și studenți; - dezvoltatori de standarde conexe; - părți interesate din organizații, indiferent de tipul și mărimea organizației; - sindicate, comitete de întreprindere, alți reprezentanți ai angajaților și angajatorilor; - orice altă parte interesată de managementul profesional al resurselor umane.

194,03 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 31.03.2023
Număr de pagini : 44
ICS : 01.040.03 Servicii. Organizarea întreprinderilor, management si calitate . Administrare. Transport. Sociologie. (Vocabulare),03.100.30 Managementul resurselor umane
Comitet tehnic : 56 - Sisteme de management şi control statistic

Relaţii cu alte standarde: