SR ENV ISO 11133-1:2002

Microbiologia alimentelor şi furajelor. Ghid de preparare şi obţinere a mediilor de cultură. Partea 1: Ghidul general pe asigurarea calităţii pentru pregătirea mediilor de cultură în laborator

Standardul stabileşte terminologia generală privind asigurarea calităţii la pregătirea mediilor de cultură şi specifică cerinţele minimale utilizate la analiza microbiologică a produselor destinate consumului uman sau hranei animalelor

140,82 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 30.06.2002
Data publicării : 01.07.2002
Data anulării : 30.04.2009
Număr de pagini : 22
ICS : 07.100.30 Microbiologie alimentara
Comitet tehnic : 95 - Produse agroalimentare şi horticole şi metode de analiză

Relaţii cu alte standarde: