SR ISO 10005:2021

Managementul calităţii. Linii directoare pentru planurile calităţii

Acest document furnizează linii directoare pentru dezvoltarea, analiza, acceptarea, aplicarea şi revizuirea planurilor calităţii. Acest document este aplicabil planurilor calităţii pentru un proces, produs, serviciu, proiect sau contract şi pentru orice tip sau mărime a organizației. Este aplicabil indiferent dacă organizaţia are sau nu un sistem de management în conformitate cu SR EN ISO 9001. Acest document furnizează îndrumări şi nu conține cerințe. Acest document este orientat în principal pe furnizarea de rezultate şi nu este un ghid pentru planificarea dezvoltării sistemului de management al calităţii. Acest document a fost elaborat pentru a răspunde necesităţii de îndrumări pentru planurile calităţii, fie în contextul unui sistem de management stabilit fie ca o activitate independentă de management. În ambele cazuri, planurile calităţii furnizează un mijloc de a corela cerinţele specifice ale procesului, produsului, serviciului, proiectului sau contractului cu metode şi practici de lucru. Planurile calităţii sunt mai eficace atunci când sunt compatibile cu alte planuri asociate. Îndrumările din acest document pot fi de asemenea utilizate atunci când planurile calității sunt integrate cu alte planuri de management sau sisteme de management al calității. Acest standard înlocuieşte SR ISO 10005:2007.

181,93 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 11.01.2021
Număr de pagini : 40
ICS : 03.100.70 Sisteme de management,03.120.10 Managementul calitatii si asigurarea calitatii
Comitet tehnic : 56 - Sisteme de management şi control statistic

Relaţii cu alte standarde: