SR CEN/TS 16214-2:2020

Criterii de durabilitate pentru producția biocarburanților și a biolichidelor pentru aplicații energetice. Principii, criterii, indicatori și verificatori. Partea 2: Evaluarea conformității, inclusiv lanțul de custodie și bilanțul masic

Acest document definește un ansamblu de reguli și proceduri ca fiind cadrul general pentru evaluarea conformității, descrie biocarburanții și biolichidele ca obiecte ale evaluării conformității, identifică cerințele specificate aplicabile și furnizează metodologia pentru realizarea evaluării conformității. Acesta (acest ansamblu de reguli și proceduri) definește cerințele pentru ca operatorii economici să furnizeze dovezile necesare că biocarburanții și biolichidele îndeplinesc criteriile de durabilitate definite în Directiva privind energia regenerabilă și în Directiva 2015/1513. Acest document se aplică producției inițiale de biomasă sau punctului de colectare a deșeurilor și reziduurilor și fiecărei etape din lanțul de custodie. De asemenea, definește cerințele pentru organismele de evaluare a conformității care verifică conformarea cu prezentul standard.

167,66 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 20.11.2020
Număr de pagini : 40
ICS : 27.190 Energie biologica si alte surse de energie alternativa,75.160.40 Biocombustibili
Comitet tehnic : 360 - Caracterizarea deşeurilor şi a nămolurilor

Relaţii cu alte standarde: