SR EN ISO/IEC 17000:2020

Evaluarea conformității. Vocabular și principii generale

Acest document specifică termeni generali şi definiţii referitoare la evaluarea conformităţii (inclusiv la acreditarea organismelor de evaluare a conformităţii) şi la utilizarea evaluării conformităţii pentru facilitarea comerţului. Evaluarea conformității interacționează cu alte domenii precum sisteme de management, metrologie, standardizare și statistică. Limitele evaluării conformității nu sunt definite în acest document. Documentul conține și două anexe. Principiile generale ale evaluării conformității și o descriere a abordării funcționale a evaluării conformității sunt prezentate în anexa A. În anexa B sunt enumerați termeni relevanți pentru evaluarea conformităţii, dar care sunt definiți în alte documente: - termeni aplicabili unor aspecte specifice ale evaluării conformității, așa cum sunt definiți în alte standarde de evaluare a conformității; - termeni aplicabili în general în contexte de evaluare a conformității pentru care definițiile sunt publicate în afara standardelor de evaluare a conformității.

155,34 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 31.07.2020
Număr de pagini : 28
ICS : 01.040.03 Servicii. Organizarea întreprinderilor, management si calitate . Administrare. Transport. Sociologie. (Vocabulare),03.120.20 Certificarea produselor si a întreprinderilor. Evaluarea conformitatii
Comitet tehnic : 374 - Evaluarea conformităţii

Relaţii cu alte standarde: