SR EN ISO 29001:2020

Industriile petrolului, petrochimică și gazelor naturale. Sisteme de management al calității specifice sectorului. Cerințe pentru organizațiile care furnizează produse și servicii (ISO 29001:2020)

Acest document definește cerințele sistemului de management al calității pentru organizațiile care furnizează produse și servicii către industriile petrolului, petrochimică și gazelor naturale. Acest document este elaborat ca supliment la SR EN ISO 9001:2015. Au fost dezvoltate cerințe și îndrumări suplimentare față de cele din SR EN ISO 9001:2015, pentru a gestiona riscurile și oportunitățile din lanțul de aprovizionare, asociate industriilor petrolului, petrochimică și gazelor naturale și pentru a oferi un cadru pentru alinierea cerințelor la standardele complementare utilizate în cadrul industriilor. Acest document se referă, de asemenea, la SR ISO/TS 9002- Sisteme de management al calității. Linii directoare pentru aplicarea ISO 9001:2015. SR ISO/TS 9002 oferă îndrumări cu privire la intenția cerințelor din SR EN ISO 9001:2015, cu exemple de pași posibili pe care o organizație îi poate face pentru a îndeplini cerințele. Documentul nu adaugă, nu elimină și nu modifică în niciun fel cerințele.

254,47 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 30.06.2020
Număr de pagini : 62
ICS : 03.100.70 Sisteme de management,75.020 Extragerea si prelucrarea produselor petroliere si a gazului natural
Comitet tehnic : 357 - Gaze naturale şi analiza gazelor

Relaţii cu alte standarde: