SR CEN ISO/TS 29001:2015

Industriile petrolului, petrochimice şi ale gazelor naturale. Sisteme de management al calităţii specifice sectorului. Cerinţe pentru organizaţiile care furnizează produse şi servicii

Acest standard poate fi utilizat de către părţile interne şi externe, inclusiv organismele de certificare, pentru a evalua capacitatea organizaţiei de a îndeplini cerinţele clienţilor, legale şi de reglementare aplicabile produsului şi nevoilor proprii ale organizaţiei.

206,11 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 30.04.2015
Data anulării : 30.06.2020
Număr de pagini : 49
ICS : 03.100.70 Sisteme de management,75.020 Extragerea si prelucrarea produselor petroliere si a gazului natural
Comitet tehnic : 357 - Gaze naturale şi analiza gazelor

Relaţii cu alte standarde: