SR EN ISO/IEC 17029:2020

Evaluarea conformității. Principii generale și cerințe pentru organismele de validare și de verificare

Acest document conține principii și cerințe generale pentru competența, funcționarea consecventă și imparțialitatea organismelor care efectuează validarea/verificarea ca activități de evaluare a conformității. Organismele care funcționează în conformitate cu acest document pot furniza validarea/verificarea ca activitate de primă parte, secundă parte sau terță parte. Aceste organisme pot fi numai organisme de validare, numai organisme de verificare sau pot furniza ambele activități. Acest document este aplicabil pentru organismele de validare/verificare din orice sector, furnizând confirmarea că declarațiile sunt, fie plauzibile în ceea ce privește utilizarea viitoare (validare), fie declarate în mod corect (verificare). Cu toate acestea, rezultatele altor activități de evaluare a conformității (de exemplu, încercări, inspecție și certificare) nu sunt considerate a fi supuse validării/verificării conform acestui document. De asemenea, nu sunt luate în considerare nici situațiile în care activitățile de validare/verificare sunt efectuate ca etape în cadrul unui alt proces de evaluare a conformității. Acest document este aplicabil oricărui sector, în corelare cu programe sectoriale specifice care conțin cerințe pentru procesele și procedurile de validare/verificare.

181,93 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 29.05.2020
Număr de pagini : 40
ICS : 03.120.20 Certificarea produselor si a întreprinderilor. Evaluarea conformitatii
Comitet tehnic : 374 - Evaluarea conformităţii

Relaţii cu alte standarde: