SR EN ISO 7500-1:2005/AC:2009

Materiale metalice. Verificarea maşinilor la încercări statice monoaxiale. Partea 1: Maşini de încercat la tracţiune/compresiune. Verificarea şi etalonarea sistemului de măsurare a forţei

81,72 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 30.09.2009
Data publicării : 02.10.2009
Data anulării : 31.05.2016
Număr de pagini : 5
ICS : 19.060 Încercari mecanice,77.040.10 Încercari mecanice ale metalelor
Comitet tehnic : 42 - Oţeluri şi feroaliaje

Relaţii cu alte standarde: