SR EN ISO 19011:2018

Linii directoare pentru auditarea sistemelor de management

Acest document furnizează îndrumări pentru auditarea sistemelor de management, inclusiv pentru principiile de auditare, coordonarea unui program de audit şi efectuarea auditurilor sistemelor de management, precum şi îndrumări pentru evaluarea competenşei persoanelor implicate în procesul de audit. Aceste activităţi includ persoana (persoanele) care coordonează programul de audit, auditorii şi echipele de audit. Standardul este aplicabil tuturor organizaţiilor care au nevoie să planifice şi să efectueze audituri interne sau externe ale sistemelor de management sau să coordoneze un program de audit. Prezentul document se concentrează pe audituri interne (de primă parte) şi pe audituri efectuate de organizaţii la furnizorii lor externi şi la alte părţi interesate externe (de secundă parte). Acest document poate fi util şi pentru audituri externe, efectuate pentru alte scopuri decât certificarea de terţă parte a sistemelor de management.

230,28 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 28.09.2018
Număr de pagini : 56
ICS : 03.100.70 Sisteme de management,03.120.20 Certificarea produselor si a întreprinderilor. Evaluarea conformitatii
Comitet tehnic : 56 - Sisteme de management şi control statistic

Relaţii cu alte standarde: