SR EN ISO 19011:2011

Ghid pentru auditarea sistemelor de management

Acest standard furnizează îndrumări pentru auditarea sistemelor de management inclusiv principiile de auditare, coordonarea programului de audit şi efectuarea auditurilor sistemelor de management, precum şi îndrumări pentru evaluarea competenţei persoanelor implicate în procesul de audit, inclusiv persoana care coordonează programul de audit, auditorii şi echipele de audit. Standardul este aplicabil tuturor organizaţiilor care au nevoie să efectueze audituri interne sau externe ale sistemelor de management sau să coordoneze un program de audit.

230,28 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 23.12.2011
Data anulării : 31.01.2019
Număr de pagini : 52
ICS : 03.100.70 Sisteme de management,03.120.10 Managementul calitatii si asigurarea calitatii,13.020.10 Managementul mediului
Comitet tehnic : 56 - Sisteme de management şi control statistic

Relaţii cu alte standarde: