SR EN 16932-1:2018

Reţele de drenaj şi de canalizare în exteriorul clădirilor Sisteme de pompare. Partea 1: Cerinţe generale

Prezentul standard european specifică cerințele referitoare la proiectarea, execuția și acceptarea încercărilor privind sistemele de pompare a apelor uzate din cadrul rețelelor de drenaj și de canalizare aflate în exteriorul clădirilor pentru care sunt preconizate. Acesta include sisteme de pompare din cadrul rețelelor de drenaj și de canalizare care funcționează în principal sub efectul gravitației, precum și din cadrul celor care utilizează fie presiune pozitivă, fie vidul parțial.

181,93 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 28.09.2018
Număr de pagini : 36
ICS : 93.030 Sisteme de canalizare externe
Comitet tehnic : 186 - Alimentări cu apă şi canalizări şi îmbunătăţiri funciare

Relaţii cu alte standarde: