SR EN ISO 10705-2:2002

Calitatea apei. Detecţia şi numărarea bacteriofagilor. Partea 2: Numărarea colifagilor somatici

Standardul stabileşte metode de detecţie şi numărare a colifagilor somatici prin incubarea probei cu o tulpină gazdă adecvată, din toate tipurile de apă, sedimente şi extracte de nămol.

140,82 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 30.10.2002
Data publicării : 15.12.2003
Număr de pagini : 22
ICS : 07.100.20 Microbiologia apei
Comitet tehnic : 52 - Calitatea apei

Relaţii cu alte standarde: