SR EN 13055:2016

Agregate uşoare

ATENTIONARE: Informațiile privind legătura cu Regulamentul 305/2011 pot fi obținute dând dublu click pe indicativul standardului! Acest standard european prezintă caracteristicile agregatelor ușoare (LWA) și ale filerelor provenite din acestea, obținute din materiale naturale sau artificiale și ale amestecurilor din aceste agregate care sunt utilizate pentru betoane, mortare și paste, pentru amestecuri bituminoase și tratamente ale suprafeței și pentru straturi netratate sau tratate cu lianți hidraulici.

230,28 Lei

Pentru declarația de performanță și marcajul CE, se utilizează standardele pe care le înlocuiește și anulează, SR EN 13055-1:2003 (împreună cu erata, SR EN 13055-1:2003/AC:2004) și SR EN 13055-2:2004, citate în Ordinul MDLPA nr. 313 din 13.03.2023 privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referință ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcții.

Status : In vigoare
Data aprobării : 30.06.2016
Număr de pagini : 52
ICS : 91.100.15 Materiale si produse minerale
Comitet tehnic : 321 - Beton şi prefabricate din beton

Relaţii cu alte standarde: