SR EN 1097-6:2013

Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice şi fizice ale agregatelor. Partea 6: Determinarea densităţii şi a absorbţiei de apă a granulelor

Acest standard specifică metodele de referinţă utilizate pentru încercările de tip şi în caz de litigiu, pentru determinarea densităţii şi a absorbţiei de apă a granulelor de agregate uşoare şi cu densitate normală. Pentru alte scopuri, în special pentru controlul producţiei în fabrică, pot fi folosite alte metode, asigurându-se că s-a stabilit o relaţie adecvată cu metoda de referinţă. Câteva din aceste alte metode sunt de asemenea descrise în acest standard, din motive de practică.

206,11 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 23.12.2013
Data anulării : 31.03.2022
Număr de pagini : 48
ICS : 91.100.15 Materiale si produse minerale
Comitet tehnic : 321 - Beton şi prefabricate din beton

Relaţii cu alte standarde: