SR EN ISO 2553:2015

Sudare şi procedee conexe. Reprezentări simbolice pe desene. Îmbinări sudate

Acest standard defineşte regulile care trebuie aplicate pentru reprezentarea simbolică pe desene tehnice a îmbinărilor sudate şi poate include informaţii referitoare la geometria, fabricaţia, calitatea şi încercările sudurilor. Principiile acestui standard pot fi aplicate şi îmbinărilor lipite prin lipire moale şi prin lipire tare.

254,47 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 30.04.2015
Data anulării : 30.09.2019
Număr de pagini : 66
ICS : 01.100.20 Desene tehnice utilizate în constructia mecanica,25.160.40 Materiale de adaos
Comitet tehnic : 39 - Sudare şi procedee conexe

Relaţii cu alte standarde: