SR EN ISO 3098-2:2002

Documentaţie tehnică de produs. Scriere. Partea 2: Alfabetul latin, cifre şi semne

Standardul stabileşte caracterele latine, cifrele şi semnele pentru utilizarea în desenele tehnice şi se referă în primul rând la literele scrise cu ajutorul instrumentelor de scris, dar se aplică în mod egal şi scrierii cu mâna liberă sau altor metode corespunzătoare.

109,40 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 25.09.2002
Data publicării : 26.09.2002
Număr de pagini : 10
ICS : 01.100.01 Desene tehnice în general
Comitet tehnic : 55 - Documentaţie, desen tehnic şi simboluri grafice

Relaţii cu alte standarde: