SR ISO 50003:2015

Sisteme de management al energiei. Cerinţe pentru organismele care efectuează audit şi certificare a sistemelor de management al energiei

Acest standard stabileşte cerinţe pentru competenţă, consecvenţă şi imparţialitate în auditarea şi certificarea sistemelor de management al energiei (EnMS) pentru organisme care furnizează aceste servicii. Pentru a se asigura de eficacitatea auditării EnMS, acest standard internaţional tratează procesul de auditare, cerinţele de competenţă pentru personalul implicat în procesul de certificare pentru sistemele de management al energiei, durata auditurilor şi eşantionarea locaţiilor multiple.

121,34 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 31.03.2015
Data anulării : 30.09.2021
Număr de pagini : 26
ICS : 03.100.70 Sisteme de management,03.120.20 Certificarea produselor si a întreprinderilor. Evaluarea conformitatii,27.015 Eficienta energetica. Economii de energie în general
Comitet tehnic : 392 - Managementul energiei

Relaţii cu alte standarde: