SR EN ISO 3095:2014

Acustică. Aplicaţii feroviare. Măsurarea zgomotului emis de vehicule care circulă pe şine

Acest standard specifică metoda şi condiţiile de măsurare pentru obţinerea nivelurilor şi spectrelor de emisie a zgomotelor exterioare reproductibile ?i comparabile pentru toate tipurile de vehicule feroviare care circulă pe calea ferată.

254,47 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 31.01.2014
Număr de pagini : 64
ICS : 17.140.30 Zgomot emis de mijloace de transport,45.020 Ingineria cailor ferate în general
Comitet tehnic : 146 - Transport feroviar

Relaţii cu alte standarde: