SR 13547-3:2012

Model de dezvoltare a afacerii prin inovare. Partea 3: Transfer tehnologic. Principii generale şi linii directoare

Acest standard stabileşte elementele componente ale transferului tehnologic, metodologia de desfăşurare a activităţilor specifice de transfer tehnologic astfel încât să realizeze legătura între managementul inovării şi dezvoltarea afacerilor prin inovare, precum şi rolul entităţilor de transfer tehnologic, respectiv rolul brockerului de tehnologii în realizarea transferului tehnologic. Acest standard cuprinde în anexe exemple de formulare referitoare la procedurile de transfer tehnologic compatibile cu procedurile de transfer tehnologic la nivel european şi internaţional.

254,47 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 26.11.2012
Număr de pagini : 64
ICS : 03.100.40 Cercetare si dezvoltare
Comitet tehnic : 383 - Managementul inovării

Relaţii cu alte standarde: