SR 13547-2:2012

Model de dezvoltare a afacerii prin inovare. Partea 2: Managementul proprietăţii intelectuale. Principii generale şi linii directoare

Acest standard stabileşte principii generale şi linii directoare pentru managementul proprietăţii intelectuale. Prevederile din acest standard se referă la cadrul organizaţional de desfăşurare a procesului de management al proprietăţii intelectuale la nivelul unei organizaţii, obiectele proprietăţii intelectuale, protecţia acestora, precum şi la relaţia dintre diferite standarde şi drepturile de proprietate intelectuală. Acest standard nu este destinat pentru certificare.

194,03 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 26.11.2012
Număr de pagini : 44
ICS : 03.100.40 Cercetare si dezvoltare,03.140 Brevete. Proprietate intelectuala
Comitet tehnic : 383 - Managementul inovării

Relaţii cu alte standarde: