SR EN 62196-2:2012

Fişe, prize, conectoare şi prize mobile pentru vehicule. Încărcare conductivă a vehiculelor electrice. Partea 2: Prescripţii dimensionale de compatibilitate şi interschimbabilitate pentru accesorii cu ştifturi şi teci de contact de curent alternativ

Acest standard se aplică pentru fişe, prize de curent, conectoare de vehicul şi prize mobile pentru vehicul cu ştifturi teci de contact, cu configuraţii standardizate. Aceste aparate au o tensiune nominală de utilizare care nu depăşeşte 500 V c.a.; frecvenţă de la 50 Hz până la 60 Hz şi un curent nominal care nu depăşeşte 63 A trifazat sau 70 A monofazat şi sunt destinate pentru încărcarea conductivă a vehiculelor electrice.

188,69 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 28.09.2012
Data anulării : 28.04.2020
Număr de pagini : 60
ICS : 29.120.30 Prize, prelungitoare, conectoare,43.120 Vehicule rutiere electrice
Comitet tehnic : 11 - Aparate electrice mici

Relaţii cu alte standarde: