SR EN 934-2+A1:2012

Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Partea 2: Aditivi pentru beton. Definiţii, condiţii, conformitate, marcare şi etichetare

Acest standard stabileşte definiţiile şi condiţiile pentru aditivi care se utilizează în beton. Standardul se referă la aditivi pentru beton simplu, armat şi precomprimat care se utilizează în beton de şantier, beton gata de utilizare şi beton prefabricat. Condiţiile de performanţă din acest standard se aplică aditivilor utilizaţi în betonul de consistenţă normală. Ele nu se pot aplica aditivilor destinaţi pentru alte tipuri de beton cum ar fi amestecurile semiuscate şi umede.

148,10 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 31.08.2012
Număr de pagini : 26
ICS : 01.040.91 Constructii si materiale de constructii. (Vocabulare),91.100.30 Beton si produse din beton
Comitet tehnic : 321 - Beton şi prefabricate din beton

Relaţii cu alte standarde: