SR EN ISO 105-C06:2010

Materiale textile. Încercări de rezistenţă a vopsirilor. Partea C06: Rezistenţa vopsirilor la spălări casnice şi industriale

Acest standard stabileşte metodele pentru determinarea rezistenţei vopsirilor pe materiale textile de orice fel şi în toate stadiile de transformare, la spălările casnice sau industriale utilizate pentru articolele cu întrebuinţări obişnuite, utilizând un detergent de referinţă.

101,53 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 30.09.2010
Data publicării : 02.10.2010
Număr de pagini : 16
ICS : 59.080.01 Textile în general
Comitet tehnic : 103 - Textile

Relaţii cu alte standarde: