SR EN 12350-4:2009

Încercare pe beton proaspăt. Partea 4: Grad de compactare

Acest standard stabileşte metoda de determinare a consistenţei betonului proaspăt prin determinarea gradului de compactare. Standardul nu este aplicabil betoanelor conţinând granule ale căror dimensiuni maxime sunt mai mari de 63 mm. Dacă gradul de compactare este mai mic de 1,04 sau mai mare de 1,46, betonul are o consistenţă pentru care determinarea gradului de compactare nu este corespunzătoare.

114,24 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 31.08.2009
Data publicării : 02.09.2009
Data anulării : 31.10.2019
Număr de pagini : 12
ICS : 91.100.30 Beton si produse din beton
Comitet tehnic : 321 - Beton şi prefabricate din beton

Relaţii cu alte standarde: