SR ISO 3534-1:1996

Statistică. Vocabular şi simboluri. Partea 1: Termeni de teoria probabilităţilor şi statistică generală

Standardul defineste termenii generali de statistica si probabilitate, care pot fi utilizati la redactarea altor standarde

194,03 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 20.12.1995
Data publicării : 21.12.1995
Data anulării : 25.06.2009
Număr de pagini : 44
ICS : 01.040.03 Servicii. Organizarea întreprinderilor, management si calitate . Administrare. Transport. Sociologie. (Vocabulare),03.120.30 Aplicarea metodelor statistice
Comitet tehnic : 57 - Controlul statistic al calităţii

Relaţii cu alte standarde: