SR EN 471+A1:2008

Îmbrăcăminte de semnalizare de mare vizibilitate pentru utilizare profesională. Metode de încercare şi cerinţe

Acest standard stabileşte caracteristicile pe care trebuie să le aibă îmbrăcămintea de protecţie capabilă să semnalizeze vizual prezenţa utilizatorului, pentru a fi detectat şi a fi bine văzut în condiţii periculoase, în orice condiţii de luminozitate, ziua şi noaptea în lumina farurilor. Sunt indicate cerinţele de performanţă pentru culoare şi retroreflexie, precum şi suprafeţele minime şi dispunerea materialelor utilizate.

133,23 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 31.05.2008
Data publicării : 02.06.2008
Data anulării : 30.08.2013
Număr de pagini : 32
ICS : 13.340.10 Îmbracaminte de protectie
Comitet tehnic : 227 - Mijloace individuale de protecţie

Relaţii cu alte standarde: