SR EN ISO 105-B02:2003

Materiale textile. Încercări de rezistenţă a vopsirilor. Partea B02: Rezistenţa vopsirilor la lumina artificială: Lampa cu arc cu xenon

Standardul descrie metoda pentru determinarea rezistenţei vopsirilor materialelor textile de orice natură şi sub orice formă, la acţiunea surselor de lumină artificială, ca reprezentative pentru lumina naturală (D65). Această metodă se aplică şi materialelor textile albite sau înălbite optic. Această metodă permite folosirea a două seturi diferite de lână albastră de referinţă

139,16 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 24.03.2003
Data publicării : 25.03.2003
Data anulării : 31.10.2013
Număr de pagini : 34
ICS : 59.080.01 Textile în general
Comitet tehnic : 103 - Textile

Relaţii cu alte standarde: