SR EN ISO 7500-1:2002

Materiale metalice. Verificarea maşinilor la încercări statice monoaxiale. Partea 1: Maşini de încercat la tracţiune/compresiune. Verificarea şi etalonarea sistemului de măsurare a forţei

Standardul se referă la verificarea maşinilor de încercat la tracţiune şi compresiune. Verificarea constă în inspecţia generală a maşinii de încercat şi verificarea sistemului de măsurare a forţei maşinii. Standardul se referă numai la verificarea statică a sistemului de măsurare a forţei

121,34 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 20.09.2002
Data publicării : 21.09.2002
Data anulării : 19.10.2005
Număr de pagini : 24
ICS : 77.040.10 Încercari mecanice ale metalelor
Comitet tehnic : 42 - Oţeluri şi feroaliaje

Relaţii cu alte standarde: