SR EN ISO 178[2003]:2003

Materiale plastice. Determinarea proprietăţilor de încovoiere

Standardul stabileste o metoda pentru determinarea proprietatilor de încovoiere a materialelor plastice, în conditii definite. Este descrisa o epruveta standardizata, dar sunt inclusi si parametrii pentru alte dimensiuni de epruveta, atunci când utilizarea este corespunzatoare. Este inclusa o gama de viteze de încercare

140,82 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 28.11.2003
Data publicării : 16.12.2003
Data anulării : 29.07.2011
Număr de pagini : 22
ICS : 83.080.01 Materiale plastice, în general
Comitet tehnic : 108 - Materiale plastice şi cauciuc, metode de analiză şi produse

Relaţii cu alte standarde: