SR EN ISO 6940:2004

Materiale textile. Comportarea la foc. Determinarea uşurinţei de a se aprinde a epruvetelor orientate vertical

AStandardul stabileşte o metodă de măsurare a uşurinţei de aprindere a materialelor textile plane şi a produselor industriale orientate vertical, din una sau mai multe componente (materiale caşerate, matlasate, din mai multe straturi, tip sandwich şi structuri similare), când sunt supuse la o flacără mică, definită.

140,82 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 26.11.2004
Data publicării : 27.11.2004
Număr de pagini : 22
ICS : 13.220.40 Comportamentul la foc si inflamabilitatea materialelor si produselor,59.080.30 Tesaturi din textile
Comitet tehnic : 103 - Textile

Relaţii cu alte standarde: