SR EN 196-8:2004

Metode de încercări ale cimenturilor. Partea 9: Căldura de hidratare. Metoda prin dizolvare

Acest standard descrie metoda de determinare a căldurii de hidratare a cimentului cu ajutorul calorimetriei prin dizolvare, cunoscută şi ca metoda prin dizolvare. Căldura de hidratare este exprimată în jouli pe gram de ciment. Standardul este aplicabil cimenturilor şi lianţilor hidraulici indiferent de compoziţia lor chimică

123,91 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 17.11.2004
Data publicării : 18.11.2004
Data anulării : 30.09.2010
Număr de pagini : 16
ICS : 91.100.10 Ciment. Ipsos. Var. Mortar
Comitet tehnic : 111 - Ciment, var şi ipsos

Relaţii cu alte standarde: