SR EN ISO 7980:2002

Calitatea apei. Determinarea conţinutului de calciu şi magneziu. Metoda prin spectrometrie de absorbţie atomică

Standardul stabileşte metoda de determinare prin spectrometrie de absorţie atomică a conţinutului de calciu şi magneziu dizolvat. Se aplică la analiza apelor brute şi potabile

109,40 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 03.09.2002
Data publicării : 04.09.2002
Număr de pagini : 10
ICS : 13.060.50 Determinarea substantelor chimice din apa
Comitet tehnic : 52 - Calitatea apei

Relaţii cu alte standarde: