SR EN 60404-2:2003

Materiale magnetice. Partea 2: Metode de măsurare a proprietăţilor magnetice ale tolelor şi benzilor cu ajutorul cadrului Epstein

Standardul se aplică tablelor şi benzilor cu structură granulara orientată sau neorientată, pentru măsurarea proprităţilor magnetice în curent alternativ până la frecvenţa de 400 Hz şi pentru măsurări magnetice în curent continuu. Defineşte principiile generale şi detaliile tehnice ale măsurării proprietăţilor magnetice ale tolelor şi benzilor magnetice cu ajutorul cadrului Epstein. Caracteristicile magnetice în curent alternativ sunt determinate pentru tensiuni induse sinusoidale, pentru valori de vârf particulare ale polarizarii magnetice şi pentru o frecvenţă specifică

206,11 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 10.10.2003
Data publicării : 11.10.2003
Număr de pagini : 46
ICS : 29.030 Materiale magnetice
Comitet tehnic : 20 - Materiale magnetice şi componente magnetice cu ferite

Relaţii cu alte standarde: