SR EN ISO 6941:2003

Materiale textile. Comportarea la foc. Determinarea proprietăţilor de propagare a flăcării pe epruvetele orientate vertical

Standardul descrie metoda de determinare a proprietăţilor de propagare a flăcării în cazul epruvetelor din ţesături textile orientate vertical, destinate îmbrăcămintei, perdelelor şi draperiilor de dimensiuni mari. Încercarea se aplică materialelor textile simple şi multicomponente

155,34 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 15.09.2003
Data publicării : 16.09.2003
Data anulării : 26.11.2004
Număr de pagini : 27
ICS : 13.220.40 Comportamentul la foc si inflamabilitatea materialelor si produselor
Comitet tehnic : 103 - Textile

Relaţii cu alte standarde: