SR EN ISO 7799:2003

Materiale metalice. Table şi benzi cu grosime mai mică sau egală cu 3 mm. Încercarea la îndoire alternantă

Standardul stabileşte condiţiile pentru executarea încercării la îndoire alternantă a tablelor şi benzilor din metale, cu grosimi mai mici sau egale cu 3 mm. Metoda de încercare stabilită în acest standard nu se aplică pentru aluminiu şi aliajele sale numai după un acord preliminar

104,57 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 05.03.2003
Data publicării : 06.03.2003
Număr de pagini : 8
ICS : 77.040.01 Încercarile metalelor în general
Comitet tehnic : 42 - Oţeluri şi feroaliaje

Relaţii cu alte standarde: