SR EN ISO 2566-2:2003

Oţel. Conversia valorilor de alungire. Partea 2: Oţeluri austenitice

Standardul stabileste metoda de conversie între valorile alungirilor procentuale determinate la temperatura ambianta, dupa rupere, pe epruvete cu diferite lungimi între repere, proportionale si neproportionala si cele obtinute cu alte lungimi între repere. Standardul se aplica pentru otelurile austenitice cu rezistenta la tractiune cuprinsa între 450 si 750 N/mm2, în stare de tratament de calire de punere în solutie

169,82 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 05.03.2003
Data publicării : 06.03.2003
Data anulării : 28.02.2022
Număr de pagini : 34
ICS : 77.040.01 Încercarile metalelor în general,77.040.10 Încercari mecanice ale metalelor
Comitet tehnic : 42 - Oţeluri şi feroaliaje

Relaţii cu alte standarde: