SR EN ISO 2566-1:2003

Oţel. Conversia valorilor de alungire. Partea 1: Oţeluri nealiate şi slab aliate

Standardul stabileste o metoda de conversie între valorile alungirilor procentuale determinate la temperatura ambianta obtinute dupa rupere pe epruvete cu lungimi între repere proportionala si neproportionala. Tabelele de conversie se aplica pentru otelurile carbon, carbon-mangan, carbon-molibden, carbon-crom-molibden cu rezistenta la tractiune cuprinsa între 300 si 700 N/mm2 laminate la cald. Standardul nu se aplica otelurilor laminate la rece, otelurilor calite si revenite, precum si celor inoxidabile

169,82 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 05.03.2003
Data publicării : 06.03.2003
Data anulării : 28.02.2022
Număr de pagini : 34
ICS : 77.040.01 Încercarile metalelor în general
Comitet tehnic : 42 - Oţeluri şi feroaliaje

Relaţii cu alte standarde: